märts 28 2012

2017 Võistlusjuhend

Published by seajacksparrow

VÕISTLUSJUHEND (NOR)

EESTI Kiirussõit Speed Pirate 2017  

1. jaanuar – 31. detsember 2017

Võistlus korraldatakse Piraat.ee meeskonna poolt. Tegemist on ühise kiirusvõistlusega lohedele ja purilaudadele.

1. REEGLID

1.1. Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on määratletud Purjetamise Võistlusreeglites (PVR) sh lisa B – Purjelaua võistlusreeglites.

1.2. Kehtivad www.gps-speedsurfing.com reeglid: http://www.gps-speedsurfing.com/default.aspx?mnu=item&item=BasicRules

1.3. Käesolev Võistlusjuhend. Purilauale kehtivad windsurfi klassireeglid, lohele kitesurfi klassireeglid.

2. REKLAAM

2.1. ISAF – määrus 20 `Reklaamikoodeks`kehtib

2.2. Võistlejatelt võib nõuda korraldaja poolt valitud ja antud reklaami kandmist.

3. VÕISTLUSARVESTUSED

Võistlusarvestust peetakse eraldi lohed ja purilauad.

3.1. Kite: Üldarvestus – kõik võistlejad.

3.2.Naised – kõik naisvõistlejad.

3.3.Purilaud: Üldarvestus – kõik võistlejad

3.4.Naised – kõik naisvõistlejad

4. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE

4.1. Võistlusest saavad osa võtta internetileheküljel  https://piraat.ee/mereroovlite-seiklussari/ registreerunud võistlejad, kes on tasunud osavõtumaksu.

4.2. Samal lehel peab võistleja täitma võistluse Estonian Speed Pirate 2017 osavõtuavalduse(tulemust  laadides).

4.3.Eesti Purjelaualiidu tiimiarvestuse punktide saamiseks tuleb võistlejatel internetileheküljel http://www.kitezone.ee/brokensurfboard/send-piraat.php registreerimisel isikuandmetes ära märkida oma tiimi nimi.

5. OSAVÕTUMAKSUD

5.1. Osavõtutasu võistlustel eelregistreerides (enne tulemust laadides) on 10 €, hiljem(peale laadimist) 15 €

 

6. VÕISTLUSFORMAAT

6.1. tulemusi arvestatakse 1) maksimaalse hetkkiiruse,  2) 1*10 sek maksimaalse kiiruse,  3) 5*10 sek maksimaalse kiiruse, 4) 500m pikkuse distantsi maksimaalse kiiruse,  5) 1852m pikkuse distantsi maksimaalse kiiruse, 6) 1 tunni (1H) parima keskmise kiiruse

6.2. Võistlustulemused võetakse punktis 4.1. nimetatud internetileheküljele laekunud Estonian Speed Pirate 2017 võistlusele registreeritud tulemustest.

6.3.Võistlustulemus peab olema laekunud võistluse kodulehele seitsme (7) päeva jooksul peale tulemuse sooritamist.

6.4.Lisainformatsiooni saamiseks küsimuste tekkimisel võta ühendust vastutavate isikutega – Jüri Kaldoja, tel . 55634299, (jurikolumbus@hot.ee) ja Andre Tampõld, tel. 5284518 (andre@kitezone.ee).

6.5.  Võistlus loetakse toimunuks vähemalt ühe võistlusele laekunud tulemusega.

7. AJAKAVA

7.1. Võistlus kestab 1. jaanuar kuni 31. detsember. 2017

7.2. Viimane võistlustulemuse postitamise aeg on 31. detsember 2017, 19:00.

8. VARUSTUS

8.1. Võistlustulemusi on võimalik sõita ainult  Piraat meeskonna poolt aksepteeritavate GPS mudelitega (B)GT-11, (B)GT-31, GW-52 ja GW-60 mis on seadistatud vastavalt http://www.gps-speedsurfing.com/ poolt ettekirjutatud nõuetele. Osa võtta on võimalik ka Garmin, mobiili ja teiste seadmetega (Xensr, Thingsee), kuid auhindu jagatakse AINULT meeskonna poolt aktsepteeritavate mudelitega võistlejatele.

8.2. Doppleri kasutamine GPS – seadmes on kohustuslik.

8.3. Võistlusvarustusele (purilaud) kehtivad piirangud on määratud ISWC klassi reeglitega, ehk max. 10m2 puri ja max. 75 cm. lai purjelaud.

8.4. Purjenumbri kandmine võistlustel pole kohustuslik.

8.5 GW-52 ja GW-60 1H - 1 tunni aega sõites tuleb GPS häälestada salvestama kord sekundis, muidu fail kasvab liiga suureks. 5 korda sekundis salvestades täpsususes nii pika distantsi puhul mitte midagi juurde ei anna peale andmemahu.

9. VÕISTLUSPAIK

9.1. Kõik Eesti Vabariigi veekogud.

10. PROTESTIKOMITEE

10.1. Võimalikud protestid lahendab piraat.ee poolt määratud timekeeperid, ehk antud juhul peapiraadid Jüri Kaldoja ja Andre Tampõld

10.2. Võistlustulemuste fail tuleb kindlasti salvestada ka oma arvutisse, sest faili võidakse hiljem vajadusel kontrollida.

11. PUNKTIARVESTUS

11.1. Esimese koha saab võistlusdistantside kokkuvõttes vähim punkte saanud võistleja.

11.2. Kehtib vähempunktisüsteem. (ühe võistlusdistsipliini võit annab ühe punkti, teine koht kaks punkti, jne.)

11.3. Punktiarvestus on vastavuses 2017 Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste Üldjuhendiga.

11.4. Võistlusgruppidele peetakse eraldi võistlusarvestust.

12. AUHINNAD

12.1. Parim meesvõistleja (lohel ja purilaual) kuulutatakse Eesti Speed Piraadiks 2017.

12.2. Parim naisvõistleja (lohel ja purilaual) kuulutatakse Eesti nais Speed Piraadiks 2017.

12.3. Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja eriauhindu.

12.4. Pärnu.Surf Rookie Ride 2017 - uutele tulijatele. Osalevad mehed kes pole varem 70 km/h ületanud ja naised kes pole varem 50 km/h ületanud. Peaauhind Underwave Imperial Impact Vest

13. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

13.1. Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal vastutusel. Korraldaja ega keegi tema esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii merel kui maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui varustusele.

14. FILMIMISE JA PILDISTAMISE ÕIGUSED

14.1. Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja automaatselt Korraldajale heakskiidu kogu võistluse vältel tema pildistamiseks ja filmimiseks ning sellise pildimaterjali tegemiseks, kasutamiseks ja avalikuks näitamiseks ilma igasugu kompensatsioonita.

15. TÄIENDAV INFORMATSIOON

15.1. Kõikvõimalikud transpordi ja elamiskulud katab iga võistleja ise.

15.2. Eesti SpeedPirate leht ja pressiteade: https://piraat.ee/mereroovlite-seiklussari/

15.3. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda:

Jüri Kaldoja, tel . 55634299, (jurikolumbus@hot.ee) ja Andre Tampõld, tel. 5284518 (andre@kitezone.ee).

Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.